Theo Gruene Kreuz tại Marburg, nấm đang đông đá (đông lạnh) lấy ra nên cho vào nồi nấu liền và không nên đợi rã đông.

Nấm lấy ra từ tủ đông lạnh nên nấu liền. Nếu chúng ta thấy có vị thay đổi khác với nấm tươi bình thường thì nên bỏ đi, đừng tiếc! Ngay cả nấm chúng ta mới hái được ngoài rừng cũng có thể cho vào tủ đông trữ được đến 6 tháng. Nấm chỉ cầm làm sạch, nhúng nhanh qua nước sôi sau đó cho vào bịch và cho vào tủ đông đá (tủ - 18 độ C).

Sưu tầm

Tổng hợp